Hà Tĩnh bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới

2020-01-14 08:48:32 admin

Ông Nguyễn Hữu Dực, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Tĩnh vừa được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.


Ông Nguyễn Hữu Dực được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 13/1, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh công bố Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Dực, Chi cục trưởng Chi cục PTNT (Sở NN-PTNT) kiêm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng tân Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Dực, đồng thời yêu cầu, trên cương vị công tác mới ông Dực cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, năng lực lãnh đạo; đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, phân công trách nhiệm rõ ràng trong lãnh đạo, chỉ huy.

Sắp xếp tổ chức một cách khoa học nhằm phát huy được năng lực, sở trường, tham mưu chỉ đạo trong thực Chương trình MTQG mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả cao.

Ông Đặng Ngọc Sơn (thứ 2, từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hữu Dực.

Tân Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Dực cảm ơn sự giúp đỡ, tin tưởng và tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh.

Thời hạn bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Dực là 5 năm.

 

 

 

Theo THANH NGA - NGÔ THẮNG

Báo NN

https://nongnghiep.vn/ha-tinh-bo-nhiem-pho-chanh-van-phong-dieu-phoi-nong-thon-moi-post256466.html