Bình Định: Trên 90.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

2019-10-08 09:27:30 admin

Trong giai đoạn 2011 – 2020, tỉnh Bình Định đã huy động trên 90.000 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.


Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020

Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 4.000 tỷ đồng; ngân sách địa phương trên 6.926 tỷ đồng; vốn tín dụng 77.000 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, HTX 566,7 tỷ đồng và nguồn vốn huy động từ người dân hơn 1.578 tỷ đồng.

Số tiền huy động nói trên được đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế. Nhờ vậy, đến nay, Bình Định có 2 đơn vị cấp huyện là TX An Nhơn và huyện Hoài Nhơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bình Định hiện có 77/121 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 63,6%, vượt 16 xã so với nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2020.

 

Theo ĐÌNH THUNG/Báo Nông Nghiệp